Kontakt oss

Vår Organisasjon

Det er et "styre", kalt Hovedkomiteen, som arbeider med planlegging. Under dagene jobber Hovedkomiteen sammen med over 200 frivillige fra bygda. Det anslås nedlagt ca 4000 dugnadstimer totalt på ett år.

Einar Østlie

Leder | Artister/Underholdning

TLF: 917 96 496

Gunn Vesterheim

Økonimiansvarlig

TLF: 472 60 304

Tor Erik Skramstad

Logistikk/Mat/Innkjøp

TLF: 970 86 610

Nora Pettersen Hattrem

Markedsføring/Økonomi

TLF: 476 57 096

Eivind Nordsveen

Utstillere/Standplass

TLF:  952 57 933

Signe Storsnes

Nestleder | Komiteer

TLF: 491 94 074

Magnus Brustad-Johnsen

Sponsoransvarlig

TLF: 919 94 093

Lars Daniel Nordgård

Crew/Infrastruktur

TLF: 904 02 891

Andreas Kjølvang

Crew/Infrastruktur

TLF: 970 52 531