Kontakt oss

3.august - 6.august 2023


Vår organisasjon

Det er et "styre", kalt Hovedkomiteen, som arbeider med planlegging. Under dagene jobber Hovedkomiteen sammen med over 200 frivillige fra bygda. Det anslås nedlagt ca 4000 dugnadstimer totalt på ett år.


Hovedkomiteen 2022

Einar Østlie

Leder

Artister/underholdning/ markedsføring

Tlf 917 96 496

Tor Erik Skramstad

Logistikk/sponsorer

Tlf 970 86 610

Stian Risbakken

Infrastruktur, crew

Tlf 959 81 831

Gunn Vesterheim

Økonomi/markedsføring

Tlf 472 60 304

Stian Øien

Utstillere/komiteer

Tlf 977 19 085

Lars Daniel Nordgård

Crew/komiteer/sponsorer


Kontakt oss

Adresse:    Postboks 35

                  2440 Engerdal

E-post:       post@engerdalsdagene.no


Det er et "styre", kalt Hovedkomiteen, som arbeider med planlegging. Under dagene jobber Hovedkomiteen sammen med over 200 frivillige fra bygda. Det anslås nedlagt ca 4000 dugnadstimer totalt på ett år.