Engerdalsdagene

AVLYST

Engerdalsdagene 2021 er avlyst!


Hei til alle våre venner der ute!
Engerdalsdagene har besluttet å avlyse årets arrangement.

Dette skyldes fortsatt Pandemien / Covid 19 og de tiltakene som fortsatt er knyttet til dette. Summen av dette gjør det krevende/umulig å gjennomføre et arrangement slik det var tenkt a bli.

Kommunelegen er også kontaktet / tatt med i vurderingen av vår beslutning, og har uttrykt at slik situasjonen er per dags dato, tilrådes det ikke å gjennomføre Engerdalsdagene 2021.

Hvordan situasjoner vil være i uke 30 når ”Dagan” var tenkt gjennomført vites ikke, men vår beslutning om allerede nå å avlyse, skyldes at mange tiltak for avvikling krever en lengre tid enn det her blir muligheter for…-både av praktiske, økonomiske og sikkerhetsmessige årsaker. Dette ønsker ikke Engerdalsdagene å spille ”rulett” på. Her vil sikkerheten til våre deltagere, gjester, frivillige og samarbeidspartnere fortsatt våre det viktigste for oss i Hovedkomiteen.

Men, kjære venner..-VI GIR IKKE OPP…og håper at 2022 blir året vi kan invitere dere alle til et trykt, godt arrangement i ny drakt..-der sikkerhet, trivsel og glede igjen skal prege vårt arrangement. Velkommen (forhåpentligvis) igjen til et flott arrangement i uke 31 – 04.08.- 07.08..22

Hovedkomiteen
Malene – Lars – Stian Ø – Gunn – Stian R – Tor Erik og EinarEngerdalsdagene stiller i "Ny drakt" fra 2022!


De store forskjellene vil merkes på dagtid:


- Gratis inngang alle dager på markedsplassen


- Ingen stor scene med høy musikk, dette erstattes med andre aktiviteter


- Temadag lørdag


- Forhåpentligvis enda flere utstillere med kvalitetsvarer fra nær og fjernFor øvrig vil Engerdalsdagene være gjenkjenbart med


- Kirkekonsert torsdag kveld


- Pubaften fredag kveld


- Fest lørdag kveld

FAKTA


Engerdalsdagenes intensjon er å skape et familiearrangement som assosieres med trivsel og glede for hele Engerdal kommunes befolkning samt tilreisende.Vi har et allsidig progam, med underholdning og artister for enhver smak - både store og små. Tivoli, dyrekosekrok og barneunderholdning er populært for barna. De større setter pris på å kunne rusle rundt og handle kvalitetsvarer blant våre utstillere, spise god mat og høre på artister fra både inn- og utland. På kveldstid har vi rusfritt arrangement, samt konserter og pub/fester.


Her kan du finne full oversikt over alle program som har vært gjennom alle år!


Engerdalsdagene er opptatt av å sikre et bredest mulig vareutvalg og en harmonisk sammensetning av boder/stands.


Beliggenhet


Link til kart


Vi ligger i Hedmark fylke langt mot øst. I nord grenser vi mot Røros. I sør grenser vi mot Trysil og i vest grenser vi mot Rendalen. I øst grenser vi mot Sverige.


For å komme til Engerdal kjører du slik:

Hvis du kommer sørfra tar du av i Elverum mot Trysil og kjører nordover til Engerdal.


Hvis du kommer nordfra Røros tar du av på Os og kjører mot Engerdal. Eller du kommer fra E6 fra Trondheim. Ta av mot Kvikne og deretter Tynset. Derfra kjører du nordover til Tolga og tar østover mot Engerdal.


Det går ikke tog til Engerdal.

Vår organisasjon

Kontakt oss

Adresse:    Postboks 35

                  2440 Engerdal

E-post:       post@engerdalsdagene.no


29.Juli - 1.august 2021


Det er et "styre", kalt Hovedkomiteen, som arbeider med planlegging. Under dagene jobber Hovedkomiteen sammen med over 200 frivillige fra bygda. Det anslås nedlagt ca 4000 dugnadstimer totalt på ett år.